Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΜΑΘΗΜΑ 146 Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.


Πρώτα διαβάστε την Εισαγωγή.


ΜΑΘΗΜΑ 146

Ο νους μου κρατά μόνο ό,τι σκέφτομαι μαζί με τον Θεό.

(131) Κανένας που αναζητά την αλήθεια δεν μπορεί να αποτύχει.
(132) Ελευθερώνω τον κόσμο από όλα όσα νόμιζα ότι ήταν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: