Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ποτέ Δεν Ενοχλούμαι Για Τον Λόγο Που Νομίζω.

ΜΑΘΗΜΑ 5

Ποτέ Δεν Ενοχλούμαι Για Τον Λόγο Που Νομίζω.

Αυτή η ιδέα, όπως η προηγούμενη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε πρόσωπο, κατάσταση ή γεγονός το οποίο πιστεύετε ότι σας προκαλεί πόνο. Εφαρμόστε την ειδικά σε ό,τι πιστεύετε ότι είναι η αιτία της ενόχλησης σας, χρησιμοποιώντας την περιγραφή του συναισθήματος με όποιες λέξεις σας φαίνονται πιο ακριβείς. Η ενόχληση μπορεί να είναι φόβος, ανησυχία, θλίψη, άγχος, θυμός, μίσος, ζήλια ή πολλά άλλα, που νομίζετε ότι είναι διαφορετικά. Αυτό δεν ισχύει. Όμως, μέχρι να μάθετε ότι η μορφή δεν έχει σημασία, η κάθε μορφή θα γίνεται κατάλληλο θέμα εφαρμογής για τις ασκήσεις της ημέρας. Όταν εφαρμόζετε την ίδια ιδέα στην κάθε μία ξεχωριστά, κάνετε το πρώτο βήμα για την τελική αναγνώριση ότι όλες είναι οι ίδιες.

Όταν χρησιμοποιείτε την σημερινή ιδέα για κάποια συγκεκριμένη αιτία ενόχλησης οιασδήποτε μορφής, να χρησιμοποιείτε και την μορφή με την οποία βλέπετε την ενόχληση, και την αιτία στην οποία την αποδίδετε. Για παράδειγμα:

Δεν είμαι θυμωμένος με ____________ για τον λόγο που νομίζω.

Δεν φοβάμαι το_______________ για τον λόγο που νομίζω.

Αλλά πάλι, αυτό δεν πρέπει να υποκαταστήσει τις κανονικές περιόδους εξάσκησης, κατά τις οποίες ερευνάς το μυαλό σου για «πηγές» ενόχλησης στις οποίες πιστεύεις, και σε μορφές ενόχλησης που πιστεύεις ότι καταλήγουν.

Σε αυτές τις ασκήσεις, περισσότερο από τις προηγούμενες, μπορεί να δυσκολευτείτε στο να μην κάνετε διακρίσεις, και να αποφύγετε να δώσετε μεγαλύτερο βάρος σε μερικά θέματα περισσότερο από άλλα. Μπορεί να βοηθήσει πριν από τις ασκήσεις να κάνετε την ακόλουθη δήλωση:

Δεν υπάρχουν μικρές ενοχλήσεις.

Όλες είναι εξίσου ενοχλητικές για την ειρήνη του νου μου.

Έπειτα εξέτασε το νου σου για οτιδήποτε σου προξενεί πόνο, άσχετα με το πόσο πολύ ή λίγο νομίζεις ότι το κάνει αυτό.

Μπορεί ακόμα να βρεις τον εαυτό σου λιγότερο πρόθυμο να εφαρμόσει την σημερινή ιδέα σε κάποιες πηγές ενόχλησης, από ό,τι σε άλλες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτα σκέψου αυτό:

Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή την μορφή ενόχλησης και να αφήσω τις άλλες να φύγουν. Για τους σκοπούς αυτής της άσκησης, λοιπόν, θα τις θεωρώ όλες ίδιες.

Μετά ψάξε το μυαλό σου για όχι περισσότερο από περίπου ένα λεπτό, να προσπάθησε να αναγνωρίσεις ένα αριθμό από διαφορετικές μορφές ενόχλησης, άσχετα με τη σημασία που τους δίνεις. Εφάρμοσε τη σημερινή ιδέα σε κάθε μια από αυτές, χρησιμοποιώντας και το όνομα και της πηγής της ενόχλησης όπως το αντιλαμβάνεσαι, και του συναισθήματος που βιώνεις. Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

Δεν ανησυχώ για____________για το λόγο που νομίζω.

Δεν στεναχωριέμαι για _______________ για το λόγο που νομίζω.

Τρεις με τέσσερις φορές την ημέρα είναι αρκετό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: