Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2 4 Φεβρουαρίου, 197824 Φεβρουαρίου, 1978
Το Ίδρυμα έχει περιορισμένη λειτουργία στην ζωή της Διδασκαλίας. Ο σκοπός του είναι να εκδώσει, να διανείμει και να συζητά το υλικό, και τα βήματα που ακολουθούνται για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού θα πρέπει να  ελέγχονται προσεκτικά  μαζί με τον Συγγραφέα. Αυτός γνωρίζει πως θέλει να διεξαχθούν αυτές οι λειτουργίες και πως θα πρέπει να γίνει η διαχείριση αυτού του μέρους του προγράμματος.
Αυτά τα βήματα είναι προπαρασκευαστικά για την  αληθινή λειτουργία για την οποία δόθηκε η Διδασκαλία. Θα ξεκινήσει την κατάλληλη ώρα, και οι πρώτοι στόχοι θα αντιμετωπιστούν ξεχωριστά, στην ώρα τους από επαγγελματίες εκδότες. Αυτό θα γίνει σε περίπου δυο χρόνια. Για την ώρα, βαίνει καλώς.
Μην δίνετε υπερβολική έμφαση και μην σας απασχολεί πολύ αυτή η φάση, και πάνω από όλα, μην την συγχέετε με τον σκοπό της Διδασκαλίας. Η Διδασκαλία έχει πολύ μακροπρόθεσμους στόχους που δεν θα ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν τώρα. Κανένας σας δεν έχει βρει ακόμα την αληθινή του λειτουργία. Αυτό συμβαίνει διότι ο κεντρικός παράγοντας του σχεδίου δεν έχει ακόμα αναδυθεί, και τα κομμάτια δεν μπορούν να έρθουν στην θέση τους αυτή την ώρα. 
Θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει αυτό το καλοκαίρι, αλλά δεν θα είναι πλήρως κατανοητό για κάποιο διάστημα. Ούτε είναι απαραίτητο να είναι πιο ξεκάθαρο από όσο χρειάζεται για να σας δείξει τους τρόπους που πρέπει να ακολουθήσετε για να είστε πιο χρήσιμοι στους ρόλους που σας έχουν ανατεθεί. Ο καθένας σας έχει επιλεγεί με μεγάλη προσοχή, και δεν υπήρξαν ατυχήματα ούτε τυχαίες συναντήσεις. Ο Θεός προσέχει τον Λόγο Του και τους αγγελιαφόρους Του. Βασιστείτε σε αυτό μόνο.
Θα ήταν αδύνατον να εξηγήσω τις λεπτομέρειες που εξαρτώνται από πράγματα που δεν έχουν ακόμα συμβεί, από ανθρώπους που δεν έχετε ακόμα συναντήσει, και από γεγονότα που δεν έχουν ακόμα γίνει. Θα σας ειπωθεί τι να κάνετε σε κάθε περίπτωση κάθε που το ζητήσετε.
Καθώς περνά ο καιρός, μερικές από τις απαντήσεις θα σας προκαλούν έκπληξη. Να χαίρεστε όταν συμβαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η επόμενη φάση έχει αρχίσει. Όλα όσα κάνετε τώρα θα εξαφανιστούν, και δεν θα τα θυμόσαστε στο φως αυτών που θα συμβούν μετά.
Μικρά παιδιά, μην φοβάστε. Σκεφτείτε μόνο αυτό: Ο Θεός είναι το ΑΛΗΘΙΝΟ Θεμέλιο της Διδασκαλίας. Αυτό σας χρειάζεται μόνο στο δικό Του Όνομα. Δεν θα σας έλεγε λοιπόν Αυτός τι να κάνετε και δεν θα σας βοηθούσε να το κάνετε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: