Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ.


III. ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ.

- Από το Κεφάλαιο 27, III. Beyond All Symbols -

1. Η δύναμη δεν μπορεί να εναντιώνεται. Γιατί η εναντίωση θα την αδυνατούσε, και μια αδύναμη δύναμη είναι αντίφαση σαν έννοια. Η εξασθενημένη δύναμη είναι χωρίς νόημα, και η δύναμη που χρησιμοποιείται για να εξασθενεί χρησιμοποιείται για να περιορίζει. Επομένως πρέπει να είναι περιορισμένη και αδύναμη, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της. Η δύναμη είναι χωρίς αντίσταση, για να είναι ο εαυτός της. Καμία αδυναμία δεν μπορεί να εισβάλει σε αυτή χωρίς να την αλλάξει σε κάτι που δεν είναι. Το να εξασθενείς είναι να περιορίζεις, και να επιβάλεις ένα αντίθετο που αντικρούει την ιδέα στην οποία επιτίθεται. Και με αυτό ενώνεται με την ιδέα που είναι κάτι που εκείνο δεν είναι, και το κάνει ακατανόητο. Ποιος μπορεί να καταλάβει μια διπλή έννοια, όπως «αδύναμη δύναμη» ή «μισητή αγάπη»;

2. Έχεις αποφασίσει ότι ο αδελφός σου είναι ένα σύμβολο για μια «μισητή αγάπη», μια «αδύναμη δύναμη», και πάνω απ’ όλα, ένας «ζωντανός θάνατος.» Κι έτσι δεν έχει κανένα νόημα για σένα, γιατί αντιπροσωπεύει κάτι που δεν έχει νόημα. Αυτός απεικονίζει μια διπλή σκέψη, όπου η μισή ακυρώνεται από την άλλη μισή. Ωστόσο ακόμα και αυτό σύντομα αντικρούεται από το άλλο μισό που ακύρωσε, έτσι και τα δυο εξαφανίζονται. Και τώρα αυτός αντιπροσωπεύει το τίποτα. Σύμβολα τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο ιδέες που δεν μπορούν να υπάρχουν πρέπει να αντιπροσωπεύουν τον κενό χώρο και την ανυπαρξία. Ωστόσο η ανυπαρξία και ο κενός χώρος δεν μπορούν να είναι παρεμβάσεις. Αυτό που μπορεί να παρέμβει στην επίγνωση της πραγματικότητας είναι η πίστη ότι κάτι υπάρχει εκεί.

3. Η εικόνα του αδελφού σου που βλέπεις δεν σημαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα να επιτεθείς ή να αρνηθείς ∙ να αγαπήσεις ή να μισήσεις ή να του χαρίσεις δύναμη ή να το δεις σαν αδύναμο. Η εικόνα έχει ακυρωθεί εντελώς, επειδή συμβολίζει μια αντίφαση που ακύρωσε την σκέψη που αντιπροσωπεύει. Κι έτσι η εικόνα δεν έχει καμία απολύτως αιτία. Ποιος μπορεί να αντιληφθεί αποτέλεσμα χωρίς κάποια αιτία; Τι άλλο μπορεί να είναι το αναίτιο εκτός από τίποτα; Η εικόνα του αδελφού σου που βλέπεις είναι εντελώς απούσα και δεν έχει ποτέ υπάρξει. Ας αναγνωριστεί, λοιπόν, ο άδειος χώρος που καταλαμβάνει σαν κενός, και ο χρόνος που αφιερώθηκε στην παρατήρησή της ας γίνει αντιληπτός ως άσκοπος, ως χρόνος κενός.

4. Ένας άδειος χώρος που δεν φαίνεται σαν γεμάτος, ένα αχρησιμοποίητο διάκενο του χρόνου που δεν φαίνεται ξοδεμένο και εντελώς κατειλημμένο, γίνεται μια σιωπηλή πρόσκληση στην αλήθεια να εισέλθει, και να νιώσει ότι είναι σπίτι της. Καμία προετοιμασία δε μπορεί να γίνει που θα ενδυνάμωνε την πραγματική έκκληση της πρόσκλησης. Γιατί αυτό που αφήνεις κενό ο Θεός θα το γεμίσει, και όπου είναι Αυτός εκεί πρέπει να διαμένει και η αλήθεια. Η μη εξασθενημένη δύναμη, χωρίς κανένα αντίθετο, είναι αυτό που είναι η δημιουργία. Γι αυτό δεν υπάρχουν σύμβολα. Τίποτα δεν δείχνει πέρα από την αλήθεια, γιατί τί μπορεί να αντέξει περισσότερο από το καθετί; Ωστόσο η αληθινή κατάργηση πρέπει να είναι καλοπροαίρετη. Και έτσι η πρώτη αντικατάσταση της δικής σου εικόνας είναι με μια άλλη εικόνα διαφορετικού είδους.

5. Όπως το τίποτα δεν μπορεί να απεικονιστεί, έτσι δεν υπάρχει κανένα σύμβολο για την ολότητα. Η πραγματικότητα γίνεται τελικά γνωστή χωρίς μορφή, χωρίς εικόνα και αθέατη. Η συγχώρεση δεν είναι ακόμα μια δύναμη γνωστή ως εντελώς ελεύθερη από περιορισμούς. Ωστόσο δεν θέτει περιορισμούς που έχεις επιλέξει να επιβάλεις. Η συγχώρεση είναι το μέσον με το οποίο η αλήθεια αντιπροσωπεύεται προσωρινά. Αφήνει το Άγιο Πνεύμα να κάνει την ανταλλαγή των εικόνων δυνατή, μέχρι τον καιρό που τα βοηθήματα να είναι χωρίς νόημα και η μάθηση να έχει επιτευχθεί. Κανένα μαθησιακό βοήθημα δεν έχει χρησιμότητα που να μπορεί να επεκταθεί πέρα από τον σκοπό της μάθησης. Όταν ο σκοπός της έχει επιτευχθεί είναι δίχως λειτουργία. Ωστόσο στο διάστημα της μάθησης έχει μια χρήση που τώρα την φοβάσαι , αλλά ωστόσο θα την αγαπήσεις.

6. Η εικόνα του αδελφού σου που σου δόθηκε για να καταλάβει τον χώρο που τόσο πρόσφατα έμεινε ελεύθερος και κενός δεν θα χρειαστεί καμία υπεράσπιση κανενός είδους. Γιατί εσύ θα της δείξεις πολύ μεγάλη προτίμηση. Ούτε θα καθυστερήσεις στιγμή για να αποφασίσεις ότι είναι η μόνη που θέλεις. Δεν αντιπροσωπεύει διπλές έννοιες. Αν και είναι η μισή εικόνα και είναι ανολοκλήρωτη, μέσα της είναι η ίδια. Το άλλο μισό αυτού που αντιπροσωπεύει παραμένει άγνωστο, αλλά δεν είναι ακυρωμένο. Κι έτσι ο Θεός αφήνεται ελεύθερος να κάνει το τελικό βήμα ο Ίδιος. Γι αυτό δεν χρειάζεσαι εικόνες ούτε μαθησιακά βοηθήματα. Και αυτό που τελικά θα πάρει τη θέση κάθε μαθησιακού βοηθήματος απλά θα είναι.

7. Η συγχώρεση εξαφανίζεται και τα σύμβολα ξεθωριάζουν, και τίποτα από όσα τα μάτια έχουν ποτέ δει ή τα αφτιά έχουν ακούσει δεν παραμένει για να γίνει αντιληπτό. Μια δύναμη εντελώς απεριόριστη έχει έλθει, όχι για να καταστρέψει, αλλά για να λάβει αυτά που της ανήκουν. Δεν υπάρχει επιλογή λειτουργίας πουθενά. Την επιλογή που φοβάσαι να χάσεις ποτέ δεν την είχες. Ωστόσο μόνο αυτό φαίνεται να επεμβαίνει με απεριόριστη δύναμη και μοναδικές σκέψεις, ολοκληρωμένο και ευτυχισμένο, χωρίς αντίθετο. Δεν γνωρίζεις την ειρήνη της δύναμης που δεν αντιτίθεται σε τίποτα. Ωστόσο κανένα άλλο είδος δεν μπορεί καθόλου να υπάρχει. Καλωσόρισε τη δύναμη πέρα από την συγχώρεση, και πέρα από τον κόσμο των συμβόλων και των περιορισμών. Αυτός απλά θα είναι, κι έτσι Αυτός απλά είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: