Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΘΗΜΑ 285 Η ιερότητά μου λάμπει φωτεινή και ολοκάθαρη σήμερα.

ΜΑΘΗΜΑ 285

Η ιερότητά μου λάμπει φωτεινή και ολοκάθαρη σήμερα.

Σήμερα ξυπνώ με χαρά, και περιμένω μόνο χαρμόσυνα πράγματα του Θεού να έρθουν σε μένα. Μόνο αυτά ζητώ να έρθουν, και συνειδητοποιώ ότι η πρόσκλησή μου θα απαντηθεί από τις σκέψεις στις οποίες την έστειλα. Και θα ζητώ μόνο χαρμόσυνα πράγματα την στιγμή που δέχομαι την ιερότητά μου. Γιατί σε τι θα μου χρησίμευε ο πόνος, τι σκοπό θα εκπλήρωνε οποιοδήποτε βάσανό μου, και σε τι θα με ωφελούσαν η λύπη και η απώλεια αν η παράνοια φύγει από μένα σήμερα, και δεχτώ την ιερότητά μου στην θέση της;

Πατέρα, η ιερότητά μου είναι δική Σου. Ας αγαλλιάσω με αυτή, και μέσα από την συγχώρεση ας επανορθωθεί η ψυχική μου υγεία. Ο Υιός Σου είναι ακόμα έτσι όπως Εσύ τον δημιούργησες. Η ιερότητά μου είναι μέρος από μένα, και μέρος από Σένα. Και τι είναι αυτό που μπορεί να μεταβάλλει την Ιερότητα την Ίδια;

Δεν υπάρχουν σχόλια: