Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

ΜΑΘΗΜΑ 178Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 178
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(165) Ας μην αρνηθεί ο νους μου την Σκέψη του Θεού
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ
(166) Ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί τα δώρα Του.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: