Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΜΑΘΗΜΑ 177Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 177
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(163) Δεν υπάρχει θάνατος. Ο Υιός του Θεού είναι ελεύθερος.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(164) Τώρα είμαστε ένα με Αυτόν ο Οποίος είναι η Πηγή μας.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: