Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΜΑΘΗΜΑ 173Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 173
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(155) Θα κάνω πίσω και θα αφήσω Αυτόν να μου δείχνει τον δρόμο.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(156) Πορεύομαι μαζί με τον Θεό μέσα σε απόλυτη ιερότητα
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: