Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΜΑΘΗΜΑ 172Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

ΜΑΘΗΜΑ 172
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(153) Η ασφάλεια μου βρίσκεται στην απουσία άμυνας μου.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.
(154) Είμαι ανάμεσα στους αποστόλους του Θεού.
Ο Θεός είναι μόνο Αγάπη, και επομένως το ίδιο είμαι κι εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: