Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

ΜΑΘΗΜΑ 115


Για την πρωινή και την βραδινή άσκηση:

«Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ.»

Η λειτουργία μου εδώ είναι να συγχωρώ τον κόσμο για όλα τα σφάλματα που έχω κάνει. Γιατί έτσι απελευθερώνομαι κι εγώ από αυτά, μαζί με όλο τον κόσμο.

«Ο ρόλος μου είναι σημαντικός στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία.»

Είμαι σημαντικός για το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Διότι Αυτός μου έδωσε το σχέδιό Του, ώστε να μπορώ να σώσω τον κόσμο.

Στην ώρα:

«Η σωτηρία είναι η μόνη μου λειτουργία εδώ.»

Στην μισή ώρα:

«Ο ρόλος μου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία, είναι σημαντικός.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: